Programy wsparcia dla przedsiębiorców

Dofinansowania do OZE to jeden z priorytetów polskiej gospodarki energetycznej. Przedsiębiorcy chcący inwestować w fotowoltaikę mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), regionalnych programów operacyjnych (RPO), również pośrednio w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) czy też na bieżące inwestycje i wdrażanie nowych technologii w ramach rozwoju przedsiębiorczości. Innymi możliwościami na dofinansowanie fotowoltaiki są programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Zasady udzielania pomocy przez wojewódzkie fundusze są różne w zależności od województwa.

Wsparcie poprzez Regionalne Programy Operacyjne pozwala na uzyskanie dotacji w wysokości 80 – 85% jako pomoc de minimis oraz w wysokości 50 – 70% (w zależności od województwa) jako pomoc publiczna.

Wsparcie dla przedsiębiorców, udzielane przez WFOŚiGW jest głównie w formie preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego ich umorzenia na poziomie 10 – 30%.