Programy wsparcia dla rolnictwa

Programy dofinansowań skierowane są również dla rolników, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wsparcie dotyczące fotowoltaiki można uzyskać w ramach trzech działań:

  • w ramach “Modernizacji gospodarstw rolnych” można uzyskać wsparcie na inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii z OZE, na potrzeby produkcji rolnej w gospodarstwie
  • w ramach „Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” na wsparcie mogą liczyć inwestycje w urządzenia służące wytwarzaniu energii z OZE lub produktów odpadowych (biogaz), na potrzeby produkcji w zakładzie przetwórstwa rolnego
  • w ramach „Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej” można uzyskać wsparcie na inwestycje służące wykorzystaniu, wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Pomoc z programu PROW skierowana jest do wąskiej grupy inwestorów.