Czym się różni panel fotowoltaiczny od kolektora słonecznego?

panele fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne ostatnimi czasy są bardzo popularnym tematem. Wiele osób mówiąc o fotowoltaice używa zamiennie określeń takich jak panele, kolektory czy moduły. Panele fotowoltaiczne oraz moduły fotowoltaiczne określają ten sam element instalacji, natomiast kolektory słoneczne są elementem o innym zakresie działania. Spora grupa osób nie zdaje sobie sprawy z różnic i stosując skrót myślowy nazywa kolektory słoneczne panelami fotowoltaicznymi.

Jaka jest główna różnica pomiędzy panelami fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi?

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych, podstawowych jednostek zbudowanych na bazie krzemu. Padające promienie słoneczne są pochłaniane przez krzem, co skutkuje wprawieniem elektronów w ruch i przepływem energii elektrycznej. Zadaniem paneli fotowoltaicznych jest przemienianie energii słonecznej w prąd stały, który w dalszym przebiegu trafia do inwertera, zmieniającego napięcie prądu na dostosowane do napięcia obsługiwanego przez urządzenia domowe.

Cechą wspólną kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych jest wykorzystywanie energii słonecznej. Panele wykorzystują je do produkcji prądu, natomiast kolektory słoneczne produkują dzięki nim ciepło. Kolektory słoneczne zbudowane są z absorberów, pochłaniających ciepło, które następnie zostaje przetransportowane za pomocą czynnika grzewczego, którym może być woda lub specjalistyczny, niezamarzający płyn. Kolektory słoneczne służą przede wszystkim do ogrzewania wody wykorzystywanej na bieżąco.

Kolejną różnicą pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi jest miejsce w jakim można je zamontować. O ile panele fotowoltaiczne mogą być zamontowane zarówno na dachu, jak i na ziemi, tak kolektory słoneczne powinno instalować się wyłącznie na dachu, w odległości minimum trzech metrów od ziemi. Energię pozyskaną za pomocą paneli fotowoltaicznych można magazynować, natomiast ciepło uzyskane dzięki kolektorom słonecznym nie jest magazynowane. Panele fotowoltaiczne zazwyczaj posiadają dłuższy okres gwarancyjny, a inwestycja szybciej się zwraca.

Porównując te dwa rodzaje instalacji, panele fotowoltaiczne są składową bardziej skomplikowanej instalacji, która daje więcej możliwości niżeli kolektory słoneczne. Energię elektryczną otrzymaną dzięki fotowoltaice można wykorzystać również do ogrzewania wody, dzięki czemu dodatkowe kolektory nie są już potrzebne.

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności