Fotowoltaika dla firm – szczegóły i koszty

Instalacje fotowoltaiczne są coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorstwa, którym zależy na redukcji kosztów prowadzonej działalności. W 2016 roku wprowadzono szereg ułatwień, dzięki którym inwestycja w fotowoltaikę dla firm staje się coraz bardziej opłacalna. Jak wygląda zyskowność inwestycji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwach? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów.
Systemy solarne są powszechne w Stanach Zjednoczonych, gdzie wytwarzają energię elektryczną taniej niż standardowe elektrownie. Tego typu rozwiązania są dziś wykorzystywane przez wiele dużych firm, między innymi takich jak Apple, Intel czy Starbucks, które pokrywają swoje zapotrzebowanie na energię w całości lub częściowo przy pomocy instalacji fotowoltaicznej.

W jaki sposób działa instalacja fotowoltaiczna?

Działanie systemu solarnego bazującego na ogniwach fotowoltaicznych jest stosunkowo proste. Ogniwa znajdujące się w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej ulegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, na którego skutek powstaje prąd stały. Następnie za pomocą specjalnego inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.
Aby móc czerpać korzyści z prądu wyprodukowanego z energii słonecznej, niezbędna jest odpowiednia instalacja, którą montuje się na dachu lub gruncie. Pozyskana dzięki panelom energia „zastępuje” prąd sieciowy, a nadwyżka prądu, która nie zostanie wykorzystana, trafia do sieci elektroenergetycznej i mogą z niej skorzystać np. sąsiednie budynki.

Profil energetyczny firmy

Decydując się na fotowoltaikę dla firm, warto dokładnie poznać profil energetyczny przedsiębiorstwa, czyli schemat korzystania z energii elektrycznej, zwłaszcza że jest on nieco inny od schematu energetycznego gospodarstwa domowego. W przeważającej mierze firmy rozpoczynają pracę rano i kończą po południu, więc zapotrzebowanie na prąd występuje w czasie jego produkcji przez elektrownię słoneczną.
Wprawdzie słońce nie świeci w Polsce tak samo mocno, jak na południu Europy, co powoduje, że ilość wytwarzanej energii jest mniejsza, niemniej jednak fotowoltaika dla firm wydaje się opłacalną inwestycją, gdyż dzięki temu można uzyskać wsparcie dla instalacji elektrycznej i co za tym idzie, zmniejszyć koszty za prąd.

Koszt budowy instalacji fotowoltaicznej

Montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie wiąże się z niższym nakładem środków niż w przypadku instalacji systemu solarnego w domu. Na niższe koszty wpływa między innymi wielkość instalacji. Im większa moc całego systemu, tym koszt zainstalowania jednego kilowata jest mniejszy.
Ponieważ firmy cechują się dość dużym zapotrzebowaniem na energię, moc instalacji fotowoltaicznej powinna wynosić przynajmniej 10 kW. Warto dodać, że inwestycję w fotowoltaikę dla firm należy traktować jako środek trwały i amortyzować pomniejszając kwotę odprowadzanego podatku. A niższe koszty inwestycji w system solarny to szybszy okres zwrotu z przedsięwzięcia.

Czy firma może starać się o dofinansowanie?

Fotowoltaika firmy jest inwestycją, która może zostać opłacona z dofinansowań promujących odnawialne źródła energii, w szczególności z Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde z województw wdraża własny program dotyczący energetyki ekologicznej. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak widać, perspektywa dofinansowania fotowoltaiki firmy nie jest tak odległa, jak było to w poprzednich latach.
Odsprzedaż energii do sieci
Firmy, podobnie jak osoby prywatne, mogą podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci dystrybucyjnej. Co więcej, tę część energii, której przedsiębiorstwo nie wykorzysta na potrzeby własne, może odsprzedać do Zakładu Energetycznego po cenie hurtowej, obowiązującej w danym kwartale. Regulacje te sprawiają, że fotowoltaika dla firm staje się ogólnodostępnym i powszechnym źródłem produkcji energii.

FOTOWOLTAIKA FIRMY – PODSUMOWANIE

Na polskim rynku można zaważyć coraz większe zainteresowanie tą technologią produkcji energii, i coraz częściej przez firmy niezwiązane z branżą energetyczną. Choć fotowoltaika nie w pełni pokrywa zapotrzebowanie firmy na energię, to bez wątpienia pełni pożyteczną funkcję. Sprawdza się w szczególności do kompensowania mocy biernej, wszędzie tam, gdzie pojawiają się przekroczenia mocy (np. w zakładach, w których pracują maszyny z silnikami, a produkcja energii odbywa się tylko w dzień) oraz w sytuacjach ograniczeń mocy przez Zakłady Energetyczne w czasach suszy i upałów. Co więcej, przedsiębiorstwo stawiające na odnawialne źródła energii takie jak panele fotowoltaiczne kojarzy się z innowacyjnością oraz świadomością ekologiczną.