Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne, ze względu na sposób podłączenia do sieci elektroenergetycznej można podzielić na:

  • systemy „on-grid” – “bezpośrednie połączenie inwertera, który zamienia prąd stały w prąd zmienny z modułami fotowoltaicznymi, w skutek czego wyprodukowaną energię można zużyć w trakcie jednostajnej pracy modułów, a niewykorzystaną część energii sprzedać do sieci energetycznejrodzaje instalacji fotowoltaicznych
  • systemy „off-grid” – połączenie modułów fotowoltaicznych z akumulatorami, w których wytworzona energia jest magazynowana, takie rozwiązanie doskonale funkcjonuje w regionach odizolowanych, jak również tam, gdzie podłączenie tradycyjnej instalacji nie opłaca się finansowoinstalacje fotowoltaiczne off-grid
  • systemy hybrydowe – wyprodukowana energia przekazywana jest do akumulatorów, a jej nadmiar lub niedobór kompensowany jest przez sieć

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności