Jak działają elektrownie fotowoltaiczne?

solarna farma

Elektrownie fotowoltaiczne, zwane również farmami fotowoltaicznymi można poznać po ogromnej ilości paneli słonecznych, umiejscowionych na wydzielonym gruncie.  Elektrownie fotowoltaiczne są ekologicznym źródłem energii. Za ich pomocą ograniczana jest emisja dwutlenku węgla do środowiska. Inwestycja w elektrownie fotowoltaiczne jest bardzo opłacalna, ze względu na stosunkowo niskie koszty montażu i utrzymania przy bardzo dużej wydajności. Farmy fotowoltaiczne pozyskują energię niezależnie od stopnia zachmurzenia, ponieważ wykorzystują zjawisko światła rozproszonego.

Czym są i w jaki sposób działają elektrownie fotowoltaiczne?

Elektrownie fotowoltaiczne można podzielić ze względu na moc, jaką są w stanie wyprodukować. Duże elektrownie fotowoltaiczne posiadają system o mocy większej niż 500 kW, małe elektrownie słoneczne – moc 40-500 kW, natomiast mikroinstalacje są elektrowniami o mocy do 50 kW. Planując budowę farmy fotowoltaicznej należy posiadać odpowiednie pozwolenia i koncesje. Cały proces budowy elektrowni fotowoltaicznej, począwszy od wyboru lokalizacji, przez projektowanie i budowę, aż po rozpoczęcie produkcji powinna być nadzorowana przez specjalistów. Z tego tytułu warto skonsultować się z profesjonalną firmą, posiadającą niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie fotowoltaiki.

W skład elektrowni fotowoltaicznej wchodzi ogromna liczba paneli fotowoltaicznych, połączonych ze sobą szeregowo i równolegle. Każdy z nich zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych, w których energia powstaje poprzez zastosowanie krzemu, czyli półprzewodnika. W nich właśnie zachodzi zjawisko fotowoltaiczne – pod wpływem energii słonecznej fotony wzbudzają w ogniwach ruch elektronów, który następnie powoduje powstawanie napięcia elektrycznego. Prąd stały, wytworzony przez moduły trafia do falownika solarnego, w którym prąd stały przekształcany jest na prąd zmienny, przekazywany do sieci.

Inwestorzy mogą sprzedawać energię elektryczną wytworzoną przez ich farmy między innymi na aukcjach OZE. Jeżeli ich oferta sprzedaży spotka się z uznaniem, zostaje podpisana umowa, a energia jest kontraktowana. Energia z elektrowni fotowoltaicznej może być sprzedawana zarówno prywatnym firmom, jak  operatorom energetycznym czy samorządom terytorialnym. Inwestycja w farmy fotowoltaiczne spotyka się z coraz większym uznaniem, przede wszystkim ze względu na niskie ryzyko i wysoką wydajność instalacji.

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności