Program wsparcia dla rolnictwa

Ulga inwestycyjna 25%:

  • możliwość odliczenia 1/4 kwoty poniesionego wydatku na inwestycję od należnego podatku rolnego
  • ulga od nakładów inwestycyjnych, udokumentowane rachunkami lub fakturami
  • ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat
  • kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców
  • podatek rolny płacony przez inwestora na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności