Ulga termomodernizacyjna

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość odliczenia kosztów poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego.
Maksymalna kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć 53 tys. zł. W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków limit ten jest podwojony, w sumie więc można odliczyć ponad 100 tys. zł. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowe, jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

Ulga a program Mój Prąd

Dotacja z programu Mój Prąd, czyli dofinansowanie w kwocie od 4 000 zł za instalację PV (do 10 kWp) nie może być odliczona od podatku. W związku z tym do odliczenia od podstawy opodatkowania, dla osób, które skorzystały z programu Mój Prąd, przyjmujemy wartość instalacji pomniejszoną o kwotę dofinansowania.

Kto może skorzystać?

Z ulgi podatkowej na instalację skorzystać mogą tylko prawni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych. Jako dom jednorodzinny w myśli przepisów prawa rozumiemy budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący celom mieszkaniowym. Zgodnie z ustawą, budynek mieszkalny, na potrzeby którego wykonano instalację fotowoltaiczną, podlegający uldze może posiadać nie więcej niż dwa lokale mieszkaniowe lub jeden lokal mieszkaniowy i jeden lokal użytkowy, o powierzchni nie większej niż 30% całkowitej powierzchni użytkowej domu.

Ulga podatkowa przysługuje właścicielom instalacji fotowoltaicznych również w przypadku montażu instalacji na innym budynku niż budynek mieszkalny, np. garażu czy budynku gospodarczym. Warunkiem koniecznym do uzyskania ulgi jest wykorzystywanie energii na potrzeby gospodarstwa domowego.

WAŻNE!
Ulga podatkowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dotyczą tylko i wyłącznie budynków już powstałych, wybudowanych i odebranych. Nie ma możliwości odliczenia podatku w przypadku domów będących w fazie budowy czy projektu.

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności