Program Mój Prąd

“Mój Prąd” – dotacja 5000 zł do instalacji fotowoltaicznych

Program Mój Prąd to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą do 5000 zł. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie mogła jednak przekroczyć 5000 złotych. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.

Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem koniecznym jest posiadanie kompleksowej umowy z Zakładem Energetycznym.