Programy wsparcia

Ochrona środowiska i uzyskanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii są obecnie jednym z głównych celów polityki każdego państwa. Aby przyspieszyć rozwój energii odnawialnej w Polsce wprowadzane są programy „pomocy finansowej” pozwalające na uzyskanie dotacji do inwestycji w instalacje do produkcji prądu ze źródeł odnawialnych.

Obecnie jedynym ogólnopolskim programem wsparcia dla fotowoltaiki jest Net-billing, który polega na sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, rozliczanych według rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, wyznaczanej dla danego miesiąca kalendarzowego (za lipiec 2022 była to stawka 659,29 zł/MWh) i przekazania wartości zgromadzonych środków do depozytu prosumenckiego. Zgromadzone w depozycie środki Prosument może przeznaczyć na zakup energii potrzebnej na bieżące zużycie. Program Net-billing dotyczy instalacji o mocy do 50 kWp.

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności