Dofinansowania

Ochrona środowiska i uzyskanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii są obecnie jednym z głównych celów polityki naszego państwa. Aby przyspieszyć rozwój energii odnawialnej w Polsce wprowadzono wiele programów „pomocy finansowej” pozwalających na uzyskanie dotacji do inwestycji w instalacje do produkcji prądu ze źródeł odnawialnych.

Dotacje dla przedsiębiorców:

W zależności od programu, wsparcie do inwestycji w instalacje do produkcji prądu ze źródeł odnawialnych może sięgać 85%. Działania obejmujące podwyższenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej oraz obniżenie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, jak również obniżenie energochłonności poprzez pozyskanie energii słonecznej oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach następujących programów:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Regionalne Programy Operacyjne (indywidualne dla każdego województwa)
  • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – możliwość otrzymania częściowo umarzalnej pożyczki

Dotacje dla klientów indywidualnych:

Obecnie jedynym ogólnopolskim programem wsparcia dla fotowoltaiki jest System Opustowy, który polega na bilansowaniu całkowitych kosztów zakupu energii elektrycznej według wskaźnika 1:0,8 dla instalacji do 10 kW i 1:0,7 dla instalacji od 10 do 40 kW – oznacza to, że bilansowane będzie 80% (do 10 kW) lub 70% (od 10 do 40 kW) wartości rachunku za energię elektryczną.

Innym programem wsparcia dla mikroinstalacji są dotacje realizowane przez WFOŚiGW, które pojawiają się corocznie w poszczególnych województwach. Dotacje te wiążą się z koniecznością wzięcia niskooprocentowanej pożyczki, której część (do 30%) jest umarzana. Programy te niestety szybko się kończą.