Finansowanie

Osoby nie posiadające własnych środków na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej lub nie chcące inwestować własnych środków, mogą skorzystać z kredytu ratalnego dla osób fizycznych na sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej. Nie wymaga on wpłaty własnej, a koszt kredytu jest na poziomie od 0,4% do raty.

EKO-RATY w ALIOR BANK

Kredyt w Alior Banku na instalację fotowoltaiczną można podpisać bez wychodzenia z domu, a jedynymi dokumentami jakie są potrzebne to ocena zdolności kredytowej oraz podpisanie wniosku kredytowego.

– okres kredytowania: od 12 do 120 miesięcy,
– kwota kredytu brutto: od 300 zł do 60 000 zł

EKOKREDYT PV w BOŚ BANK

Kredyt w Boś Banku dostępny dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, prze­zna­czony na reali­za­cję inwe­sty­cji w przy­do­mowe insta­la­cje foto­wol­ta­iczne. Ten pro­gram ofe­ruje klien­tom 20% rabatu na zakup insta­la­cji u dostaw­ców z listy part­ne­rów BOŚ Banku.

– okres kredytowania: do 20 lat,
– kwota kredytu brutto: od 5000 do 250 000 zł