Net-billing

Net-billing, który polega na sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, rozliczanych według rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, wyznaczanej dla danego miesiąca kalendarzowego (za lipiec 2022 była to stawka 659,29 zł/MWh) i przekazania wartości zgromadzonych środków do depozytu prosumenckiego. Zgromadzone w depozycie środki Prosument może przeznaczyć na zakup energii potrzebnej na bieżące zużycie. Program Net-billing dotyczy instalacji o mocy do 50 kWp

Czas zwrotu w systemie Net-billing – jak to się opłaca?

Program Net-billing
Wielkość instalacji  3 kWp  5 kWp  8 kWp  10 kWp
Okres zwrotu (w latach) 7-7,5 lat 6,5-7 lat 6-6,5 lat  5,5-6 lat
Czas realizacji od 2 tygodni do 2 miesięcy

Obliczeń dokonano przy założeniu ceny odkupu energii: 650 zł/MWh, rocznej produkcji energii 1 MWh/kWp, wzrostu cen energii o 5% rocznie, skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej oraz wykonaniu instalacji na kilku różnych grupach podzespołów.

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności