System Opustowy

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, rolników, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów należących do sektora publicznego oraz Kościołów i instytucji związanych duchowieństwem. Polega on na bilansowaniu całkowitych kosztów zakupu energii elektrycznej, w taki sposób, że nadwyżki wytworzonej i niewykorzystanej energii będą bilansowane w okresach rocznych z energią pobraną w tym czasie z sieci elektroenergetycznej. Bilansowanie objęte będzie wskaźnikiem 1:0,8 dla instalacji do 10 kW oraz 1:07 dla instalacji do 10 do 40 kW, oznacza to, że bilansowane będzie 80% (do 10 kW) lub 70% (od 10 do 40 kW) wartości rachunku za energię elektryczną. Program przewiduje produkcję energii na potrzeby własne dlatego też za nadwyżkę energii oddanej do sieci nie jest przewidziane żadne wynagrodzenie.

Czas zwrotu w systemie Opustowym – jak to się opłaca?

Program Opustowy
Wielkość instalacji 3 kWp 5 kWp 8 kWp 10 kWp
Okres zwrotu (w latach) 8,7-9 lat 8,3-8,6 lat 8-8,2 lat 7,5-8 lat
Czas realizacji od 2 tygodni do 2 miesięcy

Obliczeń dokonano przy założeniu ceny zakupu energii: 650 zł/MWh, rocznej produkcji energii 0.96 MWh/kWp, wzrostu cen energii o 2% rocznie oraz wykonaniu instalacji na standardowych podzespołach.