Jak rozliczany jest wyprodukowany prąd z firmą energetyczną?

2022 rok przyniósł prawdziwą rewolucję w sposobie rozliczania energii z fotowoltaiki. Zmiany w ustawie o OZE wprowadziły system sprzedaży nadwyżek wyprodukowanego prądu oraz odkupowania go od zakładu energetycznego w sytuacji, gdy domowa instalacja PV wytwarza zbyt mało energii. Jednocześnie, niektórzy prosumenci nadal mogą korzystać z dotychczasowych opustów. Warto bardzo dokładnie przyjrzeć się wprowadzonym zmianom.

Rozliczanie prądu z fotowoltaiki – jak było do 2022 roku?

Do 1 kwietnia 2022 w przypadku instalacji on-grid (podłączonych do sieci energetycznej), obowiązywała zasada magazynowania nadwyżek energii u operatora. To tzw. system opustów prosumenckich (net-metering), zgodnie z którym, oddawaną nadwyżkę można „odebrać” w ciągu 12 miesięcy, jednak nie w całości. Z elektrowni słonecznej do 10 kWp zakład energetyczny pobierał 20% energii z odesłanych mu zapasów zaś z instalacji o mocy większej niż 10 kWp strata wynosiła aż 30%.

Jak jest obecnie?

Dla osób, które wytwarzają własny prąd od 1 kwietnia 2022, obowiązkowy stał się nowy system net-billing, zgodnie z którym środki ze sprzedaży niewykorzystanych nadwyżek energii są wypłacane według stawek rynkowych wskazywanych przez URE średniomiesięcznie, a od lipca 2024 roku według średnich stawek dobowych.

Net-billing działa więc jako swoisty depozyt środków finansowych, które w momencie zwiększonego zapotrzebowania energetycznego mogą zostać wykorzystane do zakupu prądu przez prosumenta. Środki zgromadzone w depozycie mogą być wykorzystane w ciągu 365 dni od ich uzyskania. Jeśli środki nie zostaną wykorzystane, to możliwe jest uzyskanie wypłaty środków z depozytu w wysokości do 20% zgromadzonych w danym okresie. Aktualna sytuacja rynkowa sprawiła, że stawki za energię wyprodukowaną w instalacji są wyższe od stawek zakupu energii, czyli prąd który sprzedajemy jest droższy od tego, który kupujemy, co korzystnie wpływa na szybkość zwrotu z inwestycji.

Należy także zaznaczyć, że o ile w systemie opustów (net-metering) prosumenci bardzo często inwestowali w instalacje o 15-20% większe, aby skompensować 20% ilości energii zabieranej przez sieć, o tyle w nowym systemie (net-billing) takie działanie nie będzie już rentowne. Tym samym już na starcie prosument będzie mógł kupić instalację mniejszą, czyli tańszą. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać Ci instalację skrojoną na Twoje potrzeby!

Zielona Firma © 2024 Polityka Prywatności